Vid skada eller olycka

Om något händer!

Om du råkar ut för en olycka eller incident under klättringen vill vi i styrelsen att du anmäler det till Svenska klätterförbundet. Detta för att de vi ska få kunskaper om hur saker gått till och varför. Detta gör att vi tillsammans kan skapa en bättre utbildning och standard över klättringen som kommer göra den säkrare. Nedan finns en länk till Svenska klätterförbundet online formulär för att inrapportera.

http://www.klatterforbundet.se/incidentrapport.php

Försäkringen som ingår i medlemskapet

Information om försäkringen finns på denna adress.

http://www.klatterforbundet.se/skf_info.php?id=94&subsida=1