Delaktig

Som medlem är det inte bara förmåner av rabatter och försäkringar du får. Du får även känna en delaktighet och gemenskap i klätter miljön och kulturen i Umeå regionen! Vi anordnar träffar och du har möjlighet att träffa andra likasinnade klättrare. Det är en del och kärntanke i UKHK!