Hur blir jag medlem?

Så här blir du medlem
Årsavgiften är 300 kronor för vuxen och 150 kr för juniorer. Är du redan medlem i en klätterklubb men vill stödja klättringen runt Umeå kan du bli stödmedlem för 150 kr.
Sätt in pengarna på Plusgiro 51 88 63-6. Ange namn, adress, telefon, e-post och personnummer (för försäkringen). Om du inte får plats med all information, skriv ditt namn och ditt personnummer och maila övriga info till kassor@ukhk.se och ange till kassören i rubriken.
På grund av försäkringen betalar man medlemsavgiften för det innevarande året.
Försäkringen gäller från det datum du betalt in medlemsavgiften till den siste december samma år.