Hur blir du medlem i Umeå klätter och högfjällsklubb?

Hur blir du medlem i Umeå klätter och högfjällsklubb?

Årsavgiften är 300 kronor för vuxen och 150 kr för juniorer. Är du redan medlem i en klätterklubb men vill stödja klättringen runt Umeå kan du bli stödmedlem för 100 kr.
Sätt in pengarna på Plusgiro 51 88 63-6. Ange namn, adress, telefon, e-post och personnummer (för försäkringen). Om du inte får plats med all information, skriv ditt namn och ditt personnummer och maila övriga info till kassor@ukhk.se.
På grund av försäkringen betalar man medlemsavgiften för det innevarande året.
Försäkringen gäller från det datum du betalt in medlemsavgiften till den siste december samma år.

Tack för att du stödjer klättringen kring umeå!