Årets vårträffar är nu spikade!

9/4 Boulderupptakt Håkmark. Grillkväll senare i Hissjö.
30/4-1/5 Climbin Ringkallen(UKHK ej arrangör).
14/5 Midskogsträff(Sundsvallsklätterklubb som är arrangör).
28-29/5 Blåbergsträff.
28/5 eller 29/5(beroende på väder) Boulderresa Burträsk

https://klatterklubben.wordpress.com/for-vara-medlemmar/events/