Sportklätter eller boulder resa till Sundsvall, Midskogsresan

Vill du sportklättra från enkla 3+ till svåra 8a? Eller 400 olika boulderproblem att välja på. Då får du inte missa vår resa till Sundsvall för en hel helg med klättring.

Förare för midskogs finns på http://www.sverigeforaren.se/klattring/midskogs/ och för bergafjärden på http://27crags.com/crags/bergafjarden-sundsvall.

Sundsvallsklättrarna har ett event i Bergafjärden så vi kommer att träffa på lite sundsvallsklättrare också

När åker vi? 10/5 kl. 06.45 från IKSUs norra parkering. Hemma igen den 11/5 ca kl. 22.00

Vad krävs? Du ska vara medlem i UKHK eller ha ett giltigt IKSUkort.

Förkunskaper? Du SKALL ha kunskaper och utrustning för att sportklättra och bouldra säkert. Vi fixar endast resan. UKHK medlemmar kan låna viss utrustning av klubben, Sarek på IKSU har även en del utrustning att hyra.

Vad kostar det? 200 kr och då ingår plats i minibuss + några grillkorvar på lördagskvällen. Tältning sker i Grenforsens naturreservat som är ett superfint ställe att slå upp tälten på.

Anmälan till resan gör ni på på dinkurs.se : https://dinkurs.se/22876. Det är begränsat antal platser så först till kvarn! Sista anmälningsdag är 6/5.

Program för helgen

Lördag

06.45 samling på IKSU (stannar på kort rast på vägen)

10.00 Ankommer vi till Midskogs och sportklättrarna går upp till klippan och börjar klättra. Bouldrarna åker till bergafjärden

18.00 tar vi oss till Grenforsen för tältning och mys vid elden.

Söndag

09.00 Färdigpackade för resa tillbaka till klättringen. När ingen orkar klättra mer åker vi tillbaka till Umeå och stannar på ett snabbmatsställe på vägen för den som vill äta.

Want to sport climb from easy 3 + to hard 8a. Or have over 400 boulderproblems to choose from. Then do not miss our trip to Sundsvall for a whole weekend of climbing, For topos of the sportclimbingroutes visit http://www.sverigeforaren.se/klattring/midskogs/ and for the bouldering: http://27crags.com/crags/bergafjarden-sundsvall

When? We meet at IKSU sports northern entrance at 06.45

For who? You must be a member of UKHK or have a valid IKSU card. You MUST have knowledge and equipment to boulder and sport climbing safely. We’ll only arrange the trip. Equipment can be borrowed at UKHK or rented at Sarek.

Price? 200 SEK and that includes space in the minibus + some grilled sausages on Saturday night. Camping is done in Grenforsens nature reserve, it`s a super nice place to put up the tents on.

Registration for the trip is done on dinkurs.se: https://dinkurs.se/22876. Seating is limited, be sure to book in time! Last entry is at 6th of may.

Saturday 10th of may

 

06:45 We gather outside the north entrance of IKSU sport (we are stopping for a short break on the way)

10:00 We arrive at Midskogs, the boulderers go to Bergafjärden then we start to climb

18:00 Travel by bus to Grenforsen for camping and hang out around the campfire.

Sunday

09:00 Packed up and ready for the walk to the buses.

When no one wants to climb anymore we go back to Umeå and stops at a fastfoodplace on the way for those who want to eat.

Home again 11th of may at approx. 22:00